Vsebina

2023 - Letnik XXII

Številka 1 Suplement 1
POGOSTI KLINIČNI PROBLEMI V REHABILITACIJI (Zbornik predavanj, 34. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 13. in 14. april 2023)
Sourednika suplementa: Metka Moharić, Primož Novak

2022 - Letnik XXI

Številka 1 Suplement 1
MODERNE TEHNOLOGIJE V REHABILITACIJI (Zbornik predavanj, 33. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 7. in 8. april 2022)
Sourednika suplementa: Metka Moharić, Primož Novak

2021 - Letnik XX

Številka 2 Številka 1 Suplement 1
IZZIVI REHABILITACIJE V ČASU PANDEMIJE KORONAVIRUSNE BOLEZNI - COVID_19 (Zbornik predavanj, 32. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 3. in 4. junij 2021)
Sourednika suplementa: Metka Moharić, Primož Novak

2020 - Letnik XIX

Številka 2 Številka 1 Suplement 1
IZBOLJŠAVE V KLINICNI PRAKSI (Zbornik predavanj, 31. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 1. in 2. oktober 2020)
Sourednici suplementa: Helena Burger, Nika Goljar

2019 - Letnik XVIII

Številka 2 Številka 1 Suplement 1
100 LET ORTOPEDSKE TEHNIKE V SLOVENIJI TER REHABILITACIJSKA TEHNOLOGIJA DANES (Zbornik predavanj, 30. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 4. in 5. april 2019)
Sourednice suplementa: Helena Burger, Nika Goljar, Metka Moharić

2018 - Letnik XVII

Številka 2 Številka 1 Suplement 1
DOLOČANJE CILJEV V REHABILITACIJI (Zbornik predavanj, 29. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 15. in 16. marec 2018)
Sourednice suplementa: Helena Burger, Nika Goljar, Metka Moharić

2017 - Letnik XVI

Številka 2 Številka 1 Suplement 1
ETIČNE DILEME V FIZIKALNI IN REHABILITACIJSKI MEDICINI IN DELOSTNI REHABILITACIJI (Zbornik predavanj, 28. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 24. in 25. marec 2017)
Sourednici suplementa: Helena Burger, Nika Goljar

2016 - Letnik XV

Številka 3 Številka 2 Številka 1 Suplement 1
POMEN OCENJEVANJA FUNKCIONIRANJA – OD AKUTNE FAZE DO POPOLNE REINTEGRACIJE – študijsko gradivo (Zbornik predavanj, 27. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 24. in 25. marec 2016)
Sourednici suplementa: Helena Burger, Nika Goljar

2015 - Letnik XIV

Številka 2 Številka 1 Suplement 1
MOŽNOSTI IN DILEME V FIZIKALNI IN REHABILITACIJSKI MEDICINI TER CELOSTNI REHABILITACIJI V SLOVENIJI (Zbornik predavanj, 26. dnevi rehabilitacijske medicine, 27. in 28. marec 2015)
Sourednica suplementa: Nika Goljar

2014 - Letnik XIII

Številka 3 Številka 2 Številka 1 Suplement 1
KLINIČNE SMERNICE V FIZIKALNI IN REHABILITACIJSKI MEDICINI (Zbornik predavanj, 25. dnevi rehabilitacijske medicine, 14. in 15. marec 2014)
Sourednici suplementa: Helena Burger, Nika Goljar

2013 - Letnik XII

Številka 3 Številka 2 Številka 1

Suplement 1
NOVEJŠE DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE METODE V CELOSTNI REHABILITACIJI (Zbornik predavanj, 24. dnevi rehabilitacijske medicine, 22. in 23. marec 2013)
Sourednici suplementa: Helena Burger, Nika Goljar

2012 - Letnik XI

Številka 2

Številka 1

Suplement 1
POMEN ZAZNAVNIH IN PREPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI V REHABILITACIJSKI MEDICINI (Zbornik predavanj, 23. dnevi rehabilitacijske medicine, 23. in 24. marec 2012)
Sourednica suplementa: Nika Goljar

2011 - Letnik X

Številka 2

Številka 1

Suplement 1
Z DOKAZI PODPRTA REHABILITACIJA - II (Zbornik predavanj, 22. dnevi rehabilitacijske medicine, 25. in 26. marec 2011)

2010 - Letnik IX

Številka 2

Številka 1

Suplement 3
4. SLOVENSKI KONGRES FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE (Izvlečki, Ljubljana, 14.-16. oktober 2010) celotno besedilo

Suplement 2
UČNA DELAVNICA: KRONIČNA MEŠANA NERAKAVA BOLEČINA (Zbornik predavanj, 17. september 2010)

Suplement 1
Z DOKAZI PODPRTA REHABILITACIJA (Zbornik predavanj, 21. dnevi rehabilitacijske medicine, 26. in 27. marec 2010)

2009 - Letnik VIII

Številka 2

Številka 1

Suplement 1
REHABILITACIJA V PRIHODNOSTI (Zbornik predavanj, 20. jubilejni dnevi rehabilitacijske medicine, 3. in 4. april 2009)

2008 - Letnik VII

Številka 2

Številka 1

Suplement 4
IZVLEČKI - SIMPOZIJ O AMIOTROFIČNI LATERALNI SKLEROZI (s 24. predavanjem v spomin dr. Janeza Faganela, 19. in 20. september 2008) celotno besedilo

Suplement 3
ZBORNIK PREDAVANJ - 5. REGIONALNA SREDNJEEVROPSKA KONFERENCA MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA PROTETIKO IN ORTOTIKO (Portorož, Slovenija, 19.-21. september 2008) celotno besedilo

Suplement 2
ZBORNIK PREDAVANJ - REHABILITACIJA BOLNIKOV Z RAKOM (19. dnevi rehabilitacijske medicine, 28. in 29. marec 2008) celotno besedilo

Suplement 1
BELA KNJIGA O FIZIKALNI IN REHABILITACIJSKI MEDICINI V EVROPI (slovenska izdaja) celotno besedilo

[Stran zasnoval in vzdržuje Gaj Vidmar. Zadnja sprememba 6. 9. 2023.]


Domov | Vsebina