Novice

  • V 1. fazi financiranja je Evropska komisija potrdila projekt Artemida (H2020 razpis WIDESPREAD-2014-1 TEAMING) - Center odličnosti za translacijsko medicino, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani (Medicinska fakulteta). Delovni sklop Upravljanje s podatki vodijo sodelavci vozlišča ELIXIR Slovenija, kjer sodelujejo tudi bio(medicinski) informatiki IBMI. Prva faza se bo začela izvajati 1. junija 2015. Več na http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/258

  • IBMI ima prosto mesto mladega raziskovalca - zaposlitev se predvidoma začne decembra  2015 in traja 4 leta. Od kandidata se pričakuje, da v letu 2015/16 vpiše  doktorski študij Statistika in se pod mentorstvom izr. prof. dr.

  • dr. Nina Ružić

    Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v torek, 26.5.2015, ob 13.00 na IBMI. Predavala bo dr. Nina Ružić s Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani.

  • Evropska infrastruktura ELIXIR (www.elixir-europe.org) je za projekt ELIXIR-EXCELERATE pridobila €19 milijonov sredstev EU za pospešitev uvedbe Evropske infrastrukture za vede o življenju v naslednjih 4 letih. Pri projektu bo aktivno sodelovalo vozlišče ELIXIR Slovenija preko Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta, IBMI in CFGBC) v delovnem sklopu Usposabljanje (vodimo nalogo e-učenje) in delovnem sklopu Krepitev zmogljivosti (sovodje) ter preko Nacionalnega inštituta za biologijo v delovnem sklopu Integracija genomskih in fenotipskih podatkov za poljedelske in gozdne rastline - primer uporabe.

  • V okviru IBMI je bilo ustanovljeno Središče za Zdravje na daljavo in eUčenje (ZeUS). Središče je zadolženo za koordinacijo strokovnih in raziskovalnih aktivnosti na področju zdravja na daljavo, telemedicine in e-učenja. Sodelavci središča razvijajo in vzdržujejo spletno učilnico ULMF (pouk.mf.uni-lj.si). Podrobnejše informacije in novice bodo objavljene na spletišču IBMI.

  • V zadnjih nekaj mesecih so bile na IBMI tri nove habilitacije: izredni profesorici sta postali Maja Pohar Perme in Lara Lusa, docentka pa Nataša Kejžar. Poleg tega je na Primorski univerzi postal izredni profesor član naše programske skupine Gaj Vidmar. Ob prof. Staretu in doc. Blagusu je tako sedaj na inštitutu šest oseb z učiteljskimi nazivi.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si