Dodiplomski študij

 

Trenutno poučujemo naslednje predmete: 

 

Medicinska fakulteta

Izbirni predmeti: 

 

Zdravstvena fakulteta

​1. stopnja

Program Sanitarno inženirstvo

 • Statistika 

Program Fizioterapija

 • Raziskovalna metodologija v fizioterapiji

2. stopnja 

Program Fizioterapija

 • Analitična statistika

 

Interdisciplinarni magistrski študij Uporabna Statistika 

1. letnik

 • Uvod v statistiko
 • Računalniška podpora statistike
 • Osnove teoretične statistike

2. letnik

 • Statistično svetovanje

Obvezni modulski predmeti 

 • Analiza zgodovine dogodkov

Izbirni predmeti

 • Načrtovanje in analiza kliničnih epidemioloških raziskav
 • Napredni pristopi v programskem okolju R
 • Statistične metode za visokorazsežne podatke
 • Statistično modeliranje v biomedicini
 • Znanstvena in strokovna komunikacija

 

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si