Avtorski prispevki

Naslov: Naloge iz biostatistike (Predmet: Temelji biostatistike)
Avtor Lusa, Lara
Datoteka PDF

 

Naslov: Interaktivne statistične tabele
Avtor Lusa, Lara

 

Naslov: Eksaktni binomski test
Avtor Lusa, Lara

 

Naslov: Intervali zaupanja za delež
Avtor Lusa, Lara

 

Naslov: Biostatistika (Veterinarska fakulteta) Zapiski s predavanj
Avtor Lusa, Lara
Datoteka PDF

 

Naslov: Navodila za seminarske vaje (Predmet: Statistika, Sanitarno inženirstvo, Zdravstvena fakulteta)
Avtor Lusa, Lara
Datoteka PDF

 

Naslov: Navodila za seminarske naloge (Predmet: Analitična statistika, Radiološka tehnologija (2. stopnja), Zdravstvena fakulteta)
Avtor Lusa, Lara
Datoteka PDF

 

Naslov: Navodila za seminarske naloge (Predmet: Analitična statistika, Zdravstvena nega (2. stopnja), Zdravstvena fakulteta) 
Avtor Lusa, Lara
Datoteka PDF

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si