Predicting Rare Events More Accurately

The international project "Predicting Rare Events More Accurately (PREMA)"

The project is jointly supported by the Austrian Science Fund (FWF) and the Slovenian funding agency ARRS. It is led by Georg Heinze (Section for Clinical Biometrics, KB, University of Vienna, Austria) and Lara Lusa (Institute for Biostatistics and Medical Informatics, IBMI, University of Ljubljana, Slovenia), and has started in October 2015, with a run-time of three years. The project aims at achieving advances in the methodology of penalized regression models to improve predictive accuracy of very rare events, such as adverse effects of medicines or infections.

Link to the project page

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si