Osebje

prof.dr. Maja Pohar Perme, predstojnica    Maja.Pohar at mf.uni-lj.si (01) 543 7785
Maja Kunstelj, dipl.upr.org., tajnica     Maja.Kunstelj at mf.uni-lj.si  (01) 543 7770
prof.dr. Janez Stare    Janez.Stare at mf.uni-lj.si  (01) 543 7772
Nataša Juvančič, univ.dipl.ekon.    Nataša Juvančič at mf.uni-lj.si (01) 543 7771
izr. prof. dr. Rok Blagus    Rok.Blagus at mf.uni-lj.si (01) 543 7776
doc.dr. Nina Ružić Gorenjec    Nina.Ruzic.Gorenjec at mf.uni-lj.si (01) 543 7830
doc.dr. Nataša Kejžar    Natasa.Kejzar at mf.uni-lj.si  (01) 543 7830
doc.dr. Andrej Kastrin    Andrej.Kastrin at mf.uni-lj.si  (01) 543 7780
asist.dr. Damjan Manevski, mag. upor. stat.    Damjan.Manevski at mf.uni-lj.si  (01) 543 7776
asist.dr. Jakob Peterlin, mag. mat.    Jakob.Peterlin at mf.uni-lj.si (01) 543 7778
asist.dr. Bor Vratanar, mag. psih.    Bor.Vratanar at mf.uni-lj.si (01) 543 7772
asist.dr. Maša Kušar    Masa.Kusar at mf.uni-lj.si (01) 543 7789

Mladi raziskovalci

Tina Košuta, mag. upor. stat.    Tina.Kosuta at mf.uni-lj.si  (01) 543 7774
Erik Langerholc, mag. mat.    Erik.Langerholc at mf.uni-lj.si (01) 543 7778

Računalniško informacijsko središče

asist.dr. Emil Hudomalj    Emil.Hudomalj at mf.uni-lj.si  (01) 543 7773
mag. Damijan Senčar    Damijan.Sencar at mf.uni-lj.si  (01) 543 7783
Miha Elsner    Miha.Elsner at mf.uni-lj.si  (01) 543 7781
Aleš Leskovšek    Ales.Leskovsek at mf.uni-lj.si (01) 543 7784
Jure Pesko    Jure.Pesko at mf.uni-lj.si  (01) 543 7788

Središče ELIXIR-SI

doc. dr. Brane Leskošek    Brane.Leskosek at mf.uni-lj.si (01) 543 7775
znan. sod. dr. Polonca Ferk    Polonca.Ferk at mf.uni-lj.si  (01) 543 7777
asist. dr. Marko Vidak    Marko.Vidak at mf.uni-lj.si (01) 543 7779
Nadja Žlender    Nadja.Zlender at mf.uni-lj.si (01) 543 7775
asist. razisk. Jan Gojznikar    Jan.Gojznikar at mf.uni-lj.si  
dr. Bojan Kverh    Bojan.Kverh at mf.uni-lj.si  

Spletna učilnica MF

doc.dr. Brane Leskošek    Brane.Leskosek at mf.uni-lj.si (01) 543 7775
Nadja Žlender    Nadja.Zlender at mf.uni-lj.si (01) 543 7775

Sodelavci na raziskovalnih programih in projektih

prof.dr. Gaj Vidmar    Gaj.Vidmar at mf.uni-lj.si  
izr.prof.dr. Lara Lusa    Lara.Lusa at mf.uni-lj.si   

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si