Raziskave v medicinski informatiki

(področja so navedena po padajočem časovnem vrstnem redu; navedene so samo izbrane objave)

 • gradnje večjezičnih podatkovnih zbirk s spletnimi vmesniki (2004-)
 • samodejno razvrščanje povzetkov medicinskih besedil (2003-)
  • raziskovalca: Boštjan Jerko, Jure Dimec
  • objava: Jerko, B. Samodejno indeksiranje povzetkov (PDF). V: Erjavec, T, Gros, J, urednika. Jezikovne tehnologije: Zbornik B 7. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2004; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004; 13-7.
 • bibliometrične raziskave v zdravstveni negi (2003-)
 • bibliometrične raziskave v medicini s poudarkom na uporabi orodij za sprotno analitično poizvedovanje (OLAP) na bibiografskih podatkovnih zbirkah (2002-)
  • raziskovalci: Emil Hudomalj, Gaj Vidmar, Ema Dornik
  • objava: Hudomalj, E, Vidmar, G. OLAP and bibliographic databases (PDF). Scientometrics 2003; 58(3): 609-22.
 • elektromiografija maternice med brejostjo pri ovcah
 • (2002-)

  • raziskovalca: Brane L. Leskošek, Gaj Vidmar
  • objave:
   • Leskošek, BL, Pajntar M. Electromyography of the pregnant uterus in humans and sheep. IFMBE proceedings 2002; 3: 554-5.
   • Verdenik, I, Pajntar, M, Leskošek, BL. Uterine electrical activity as predictor of preterm birth in women with preterm contractions. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology 2001; 95: 149-53.
   • Pajntar, M, Leskošek, BL, Rudel, D, Verdenik, I. Contribution of cervical smooth muscle activity to the duration of latent and active phases of labour. British journal of obstetrics and gynaecology 2001; 108(5): 533-8.
 • uporaba orodij za OLAP v analizi podatkov na področju javnega zdravja (2000-)
  • raziskovalci: Dimitar Hristovski, Gaj Vidmar, Emil Hudomalj
  • objavi:
 • okdrivanje znanja iz literature (1999-)
 • vrednotenje raziskovalne uspešnosti na področju biomedicine v Sloveniji (1995-)
  • raziskovalec: Dimitar Hristovski
  • samodejna analiza na podlagi citatnih indeksov z uporabo bibliometričnih in nebibliometričnih mer
 • bioinformatika - razvoj diagnostičnih testov za mikroizbris kromosoma Y (1999-2004)
  • raziskovalec: Dimitar Hristovski
  • objave:
   • Peterlin B, Kunej T, Hristovski D. Diagnostic test for Y chromosome microdeletion screening in male infertility. Genetic Testing 2004; 8(1): 45-9
   • Džeroski S, Hristovski D, Peterlin B. Using data mining and OLAP to discover patterns in a database of patients with Y-chromosome deletions. J Am Med Inform Assoc 2000; (Suppl): 215-9.
   • Džeroski S, Hristovski D, Kunej T, Peterlin B. A data mining approach to the development of a diagnostic test for male infertility. Stud Health Technol Inform 2000; 77: 779-83.
 • digitalna knjižnica slovenskih medicinskih dokumentov (1999-2003)
 • vedenje uporabnikov spetnih strani (1999-2002)
  • raziskovalci: Dimitar Hristovski, Ljupčo Todorovski
  • objavi:
   • Rožič-Hristovski A, Hristovski D, Todorovski L. User's information-seeking behavior on a medical library website. J Med Libr Assoc 2002; 90(2): 210-7.
   • Rožič-Hristovski A, Hristovski D, Todorovski L. Discovering patterns in library website usage: a data mining approach. In: EAHIL workshop 2001 Cyberspace Odyssey; 2001; Alghero, Sardinia. Alghero: EAHIL, 2001; 1-7.
 • elektronske izdaje medicinskih časopisov (1996-2000)
 • inteligentno shranjevanje in iskanje informacij v slovenskih in angleških medicinskih dokumentih na medmrežju (1995-2000)
 • računalniško podprta analiza slik v medicini - analiza prekrvljenosti mišičnih vlaken (1991-1997)
  • raziskovalec: Emil Hudomalj
  • objava: Hudomalj, E, Eržen, I. Successive shape hulls as a tool for capillary distribution analysis. V: Eržen I, Pajer Z, urednika. Life sciences 1996: Proceedings of the 3rd international conference; 1996; Gozd Martuljek, Slovenia. Ljubljana: Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, 1996; 159-60.
 • poenoten dostop do različnih bibliografskih podatkovnih zbirk (1991-1994)
  • raziskovalci: Dimitar Hristovski, Anamarija Rožič-Hristovski, Jure Dimec
  • spoznanja smo vključili v področje odkrivanja znanja iz literature

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si