Središče ELIXIR-SI

Več o središču ELIXIR-SI in raziskovalni infrastrukturi najdete na spletišču ELIXIR-SI.

Člani:

 • doc. dr. Brane Leskošek
 • znan. sod. dr. Polonca Ferk
 • asist. dr. Marko Vidak
 • Nadja Žlender
 • asist. razisk. Jan Gojznikar - skrbnik laboratorijske opreme
 • Katja Črnec - skrbnik podatkov / skrbnik laboratorijske opreme
 • asist. dr. Jure Dimec, upokojen

Znotraj središča deluje bioinformatska enota ELIXIR-SI (BEE).

Namen, orodja in storitve:

 • upravljanje s podatki (varno in zanesljivo shranjevanje podatkov skladno s principi FAIR, dinamično arhiviranje)
 • načrtovanje, gradnja in vzdrževanje raziskovalnih in kliničnih registrov
 • dostop do (virtualnih) orodij za analizo
 • načrtovanje in izdelava bioinformatskih analiz, predvsem avtomatiziranje osnovnih analiz in priprava podatkov za napredne analize
 • razvoj metod in orodij za e-učenje
  • spletne učilnice
  • elektronska preverjanja znanja in izdaja certfikatov
  • e-izpiti
  • napredni tečaji (v povezavi z IKT infrastrukturo, ELIXIR-SI ali UL MF)
 • koordinacija zgornjih storitev pri projektih, kjer UL MF sodeluje kot partner ali koordinator

Oprema, ki je na voljo raziskovalcem:

Kontakt:

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si