Primerjanje dveh razvrstitev, dobljenih na dveh različnih množicah enot

Datum dogodka: 
četrtek, 28. januar 2016 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
Marjan Cugmas, mag. upor. stat.

Randov Indeks (Rand 1971) sodi med bolj znane indekse za primerjanje dveh razvrstitev, dobljenih na isti množici enot. Zavzame vrednost na intervalu med 0 in 1, kjer višja vrednost pomeni bolj podobni razvrstitvi. Pri merjenju podobnosti oziroma stabilnosti razvrstitev sta lahko združevanje in deljenje skupin obravnavana kot dejavnika, ki enako ali kot dejavnika, ki različno vplivata na vrednost indeksa. V tem okviru sodi Randov indeks med tako imenovane simetrične indekse, saj imata združevanje in deljenje skupin (na primer v času) negativen vpliv na vrednost indeksa. V primerih, ko operacionalizacija preučevanih skupin zahteva različno obravnavo združevanja in deljenja skupin, je lahko uporabljen kateri izmed asimetričnih indeksov za primerjanje dveh razvrstitev, kot je na primer Wallaceov indeks (Wallace 1983), kjer zgolj deljenje ali zgolj združevanje skupin znižuje vrednost indeksa.

Kadar je razvrstitev enot opravljena na dveh različnih množicah enot, katerih presek je neprazna množica, sta lahko število novih enot in število enot, ki zapustijo skupine (na primer v drugem časovnem obdobju) obravnavana kot dejavnika, ki različno vplivata na vrednost indeksa. V predstavitvi bosta tako predstavljena dva prilagojena simetrična Randova indeksa in dva prilagojena asimetrična Wallaceova indeksa. Poleg slednjih bo predstavljen tudi popravek za slučajnost, ki omogoča primerjanje vrednosti indeksov, izračunanih na različnih razvrstitvah.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si