Kratka zgodovina

Inštitut za biomedicinsko informatiko (IBMI) je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Leta 1975 se je inštitut kadrovsko utrdil in leta 1976 dobil stalne prostore in prvo računalniško opremo. Obenem se je izoblikoval podroben program dela in razvoja. Ta se je pozneje seveda prilagajal predvsem tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut naj bi se predvsem posvečal tistim informacijam, ki so pomembne za raziskovalno delo. Dejavnosti inštituta so se tako osredotočile na strokovni program, vzporedno pa je že leta 1976 nastal tudi izobraževalni program, najprej na dodiplomskem, pozneje pa tudi na podiplomskem nivoju. V jedru strokovnega programa je od leta 1977 naprej bibliografska zbirka Biomedicina Slovenica, v 90-tih letih pa poleg tega še skrb za komunikacijsko in informacijsko mrežo Medicinske fakultete.

Koncem 80-tih let se na inštitutu prične tudi raziskovalni program, v okviru katerega danes poteka 5 projektov, od tega 2 mednarodna. V dobrih dveh desetletjih njegovega obstoja so inštitut obiskali številni mednarodni strokovnjaki s področja informatike, knjižničarstva in statistike, inštitut pa je vzpostavil tesne stike predvsem z Inštitutom za računalniške znanosti v medicini Univerze na Dunaju, enoto za informatiko v medicini inštituta INSERM v Parizu ter oddelkom za biostatistiko Univerze v Virginiji.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si