Podiplomski študij

Poučujemo na dveh interdisciplinarnih doktorskih študijskih programih in sicer: 

Biomedicina

Temeljni predmet Raziskave v klinični medicini, Modul 2 - Metode v kliničnih raziskavah:

Izbirni predmet: 

Več o predmetih starega, nebolonjskega programa lahko najdete tukaj.  

 

Statistika 

Predstavitveni video doktorskega študija Statistike

Obvezni predmeti:

Izbirni predmet:

  • Računalniško podprta statistika

Predmeti starega, nebolonjskega programa:

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si