Novice

 • Tina Žnidaršič, Statistični urad RS

  Demografska statistika ali statistika prebivalstva je eno najbolj tradicionalnih in hkrati tudi eno najstarejših področij statistike. Tudi na Statističnem uradu Republike Slovenije je zbirka podatkov o prebivalcih in njihovih dogodkih ena najobsežnejših in najstarejših.

 • dr. John Carson, Shaw Environmental & Infrastructure, Ohio, ZDA

  Sequential statistical methods have been around since the 1950's but are not widely known or used. We discuss the adaptation of the binomial sequential probability ratio test (SPRT) statistic to a very sensitive problem in quality.

 • Marko Kiauta, Slovensko združenje za kakovost in odličnost

  Uporaba pojma kakovosti med ljudmi in vsemi strokami je zelo razširjena. Zato si strokovnjaki za kakovost ne smemo jemati pravice, da sami določamo, kaj ta pojem pomeni.

 • dr. Rok Blagus, Univerza v Ljubljani

   Z visoko-razsežnimi tehnologijami, kot so denimo mikromreže, lahko merimo na tisoče ali celo na deset tisoče spremenljivk. Običajno je število enot, ki so vključene v tovrstne študije, zelo majhno in precej manjše od števila spremenljivk, zato takim podatkom pravimo visoko-razsežni.

 • dr. Andrej Vovk, Univerza v Ljubljani

  Osnovna naloga slikanja z MR je razmejevanje tkiv in nato analiza odstopanja od normalnosti. Kljub navidezni enostavnosti razmejevanja je razvoj segmentacijskih algoritmov zaradi napak snemanja in različnosti normalnih struktur možganov, zelo aktivno področje.

 • prof.dr. Gregor Dolinar Univerza v Ljubljani

  V okviru predavanja bomo opisali, kako se soočiti z zahtevo po čim manjši variabilnosti procesa, in predstavili nekatere kazalnike, s katerimi merimo sposobnost procesa, da ostaja znotraj tolerančnih mej.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si