Sequential Approach to Quality Control Analysis of Inspection Process

Datum dogodka: 
torek, 29. maj 2012 - 20:00
Predavatelj: 
dr. John Carson, Shaw Environmental & Infrastructure, Ohio, ZDA

Sequential statistical methods have been around since the 1950's but are not widely known or used. We discuss the adaptation of the binomial sequential probability ratio test (SPRT) statistic to a very sensitive problem in quality. The situation was that approximately 750,000 homes and businesses in a major metropolitan area needed to be inspected for mercury contamination as quickly as possible and with a high degree of reliability in the results. Because of the nature of the situation, the quality of the inspection process needed to be demonstrated to meet certain standards as quickly as possible and monitored thereafter.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si