Demografske statistike v praksi

Predavatelj: 
Tina Žnidaršič, Statistični urad RS

Demografska statistika ali statistika prebivalstva je eno najbolj tradicionalnih in hkrati tudi eno najstarejših področij statistike. Tudi na Statističnem uradu Republike Slovenije je zbirka podatkov o prebivalcih in njihovih dogodkih ena najobsežnejših in najstarejših. Ti podatki so tudi med najbolj iskanimi podatki med uporabniki, saj so osnova za izračun različnih socialnih, ekonomskih, okoljskih in drugih kazalnikov.

Na tokratnem predavanju bom iz prakse predstavila, kako demografske podatke zagotavljamo danes. Katere podatke o prebivalcih in njihovih življenjskih dogodkih (rojstvo, smrt, poroka, razveza, selitev) zbiramo, kako jih med seboj povezujemo, prikazujemo, kje jih objavljamo in kateri izmed njih so najbolj iskani. Ker pa v zadnjih letih demografski podatki postajajo središčna tema razprav o naši prihodnosti - zaradi staranja prebivalstva, selitvenih tokov iz manj razvitih v bolj razvita območja, zaradi manjše rodnosti, zmanjševanja delovno sposobnega prebivalstva, zaradi pričakovane daljše življenjske dobe, bom predavanje zaključila s kratko analizo zadnjih demografskih trendov v Sloveniji.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si