Biostatistično načrtovanje kliničnih in epidemioloških raziskav v šolskem letu 2018/19

Predmet se bo izvajal v mesecu maju ob sredah od 15.00h do 19h z začetkom 8. 5. 2014 na IBMI (vajalnica, Vrazov trg 2).

Predvideni termini predavanj in seminarskih vaj so ob sredah : 8.5., 22.5., 29.5. in 5.6. ob 15.00.

 Vse kandidate opozarjamo, da pri podiplomskih predmetih (ki so izbirni) izpitov, opravljenih drugje, ne priznavamo!

Možnosti komunikacije:

  • telefon: 543-7770
  • elektronska pošta: lara.lusa at mf.uni-lj.si ali maja.kunstelj at mf.uni-lj.si

Obveznosti

Študenti so dolžni opraviti domače naloge in seminarsko nalogo. Izpit bo predvidoma v maju.

Vsebina predmeta, gradivo, urniki in drugo

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si