Novice

 • Na organizacijski enoti: SEKTOR ANALIZE - Finančna statistika - Statistične metode in tehnična podpora iščejo analitika. Več na https://www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi

 • Prof John O'Quigley, Sorbonne University, Pariz, Francija

  Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v četrtek, 24.5.2018, ob 13.00 v učilnici IBMI, Vrazov trg 2. Predaval bo Prof John O'Quigley, Sorbonne University, Pariz, Francija.

 • Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete ima dve prosti mesti za mladega raziskovalca. Zaposlitev se predvidoma začne oktobra 2018 in traja 4 leta. Od kandidata se pričakuje, da v letu 2018/19 vpiše doktorski študij Statistika in se vključi v raziskovalno delo programske skupine  »Metodologija za analizo podatkov v medicini«.

  Idealen kandidat je tisti, ki bo pridobljeno znanje na dodiplomskem študiju uporabil pri reševanju izzivov, ki se pojavijo v praksi medicinskih raziskav. Obseg statističnega predznanja pri tem ni bistven, potrebno pa je veselje do verjetnosti oz. statistične teorije in programiranja (jezik R).

  Vse dodatne informacije zainteresirani kandidati dobite na naslovu natasa.kejzar(at)mf.uni-lj.si oz. po telefonu 01 543 78 30.

 • Naš mladi raziskovalec, Klemen Pavlič, je 10.4.2018 uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Ocenjevanje in primerjava krivulj čistega preživetja. Njegova mentorica je bila prof. dr. Maja Pohar Perme.

 • prof. Per Kragh Andersen, University of Copenhagen, Danska

  Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v četrtek, 12.4.2018, ob 13.00 v učilnici IBMI, Vrazov trg 2. Predaval bo prof. dr. Per Kragh Andersen  (University of Copenhagen, Danska).

 • prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.

  Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v torek, 27.3.2018, ob 13.00 v učilnici IBMI, Vrazov trg 2. Predaval bo prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., vodja Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, UKC Ljubljana.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si