Segmentacija glasbe: od predšolskega obdobja do najstništva

Datum dogodka: 
četrtek, 14. marec 2019 - 12:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
dr. Lorena Mihelač, ŠC Novo mesto, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana

Predavanje obravnava percepcijo melodije in njeno segmentacijo, od predšolskega obdobja do najstništva. Prikazani bodo rezultati, pridobljeni v dveh eksperimentih, v obdobju od januarja do aprila 2018. V prvem eksperimentu je bila preizkušena hipoteza, da otroci/najstniki uporabljajo glasbene fraze v melodiji kot strategijo združevanja manjših glasbenih strukturalnih delov v večje pri pomnjenju melodije. V drugem eksperimentu, je bila preizkušena hipoteza, da je dihanje pri petju neke melodije v ozki korelaciji s segmentiranjem melodije.

Prikazani bodo prav tako rezultati podobnosti oz. razlik med človeško in računalniško segmentacijo istih testnih melodij.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si