Kako s preiskovalnim novinarstvom doseči spremembe na bolje

Datum dogodka: 
četrtek, 18. april 2019 - 12:30
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
Anže Voh Boštic, odgovorni urednik medija Pod črto

Pri mediju za preiskovalno novinarstvo Pod črto si že od leta 2014 prek svojega novinarskega dela prizadevamo za doseganje sprememb na bolje v naši družbi. Razkrivamo primere korupcije in gospodarskega kriminala ter neustrezen odziv inštitucij na to vrsto kriminala. Preiskujemo probleme v slovenskem zdravstvu, predvsem na področju kakovosti zdravstva in obravnavanja poklicnih bolezni. Opozarjamo na posledice podnebnih sprememb. Razkrivamo sporne prakse delovanja slovenske policije in preiskujemo, kako izboljšati situacijo najbolj ranljivih skupin v naši družbi.

V predavanju bo pojasnjeno, na kakšen način delujemo, kako preiskujemo in zbiramo podatke za naše zgodbe, kako pri našem delu zbiramo, uporabljamo in analiziramo podatke ter kako jih statistično obdelamo. Prikazali bomo tudi najpomembnejše spremembe na bolje, ki smo jih dosegli z našim delom.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si