Nataša Kejžar

  • KEJŽAR, Nataša, MAUCORT-BOULCH, Delphine, STARE, Janez. A note on bias of measures of explained variation for survival data. Statistics in medicine, 2016, vol. 35, iss. 6, str. 877-882, (doi).
  • KORENJAK-ČERNE, Simona, KEJŽAR, Nataša, BATAGELJ, Vladimir. A weighted clustering of population pyramids for the world's countries, 1996, 2001, 2006. Population Studies, 2015, vol. 69, iss. 1, str. 105-120, (doi).
  • BATAGELJ, Vladimir, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, KEJŽAR, Nataša. Understanding large temporal networks and spatial networks : exploration, pattern searching, visualization and network evolution, (Wiley series in computational and quantitative social science). Chichester: J. Wiley & Sons, 2014. XIV, 450 str.
  • STARE, Janez, KEJŽAR, Nataša. On standardization of the activity index. Journal of informetrics, 2014, vol. 8, iss. 3, str. 503-507, (doi).
  • KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, BATAGELJ, Vladimir. Clustering of distributions : A case of patent citations. Journal of classification, 2011, letn. 28, (doi).
  • KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, BATAGELJ, Vladimir. Network analysis of works on clustering and classification from web of science. V: LOCAREK-JUNGE, Hermann (ur.), WEIHS, Claus (ur.) Classification as a tool for research : proceedings of the 11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Dresden, March 13-18, 2009, (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2010, str. 525-536. (PDF)
  • KEJŽAR, Nataša, NIKOLOSKI, Zoran, BATAGELJ, Vladimir. Probabilistic inductive classes of graphs. J. math. sociol., 2008, vol. 32, str. 85-109. (ArXiv)
  • WHITE, Douglas R., KEJŽAR, Nataša, TSALLIS, Constantino, FARMER, Doyne, WHITE, Scott D. A generative model for feedback networks. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys. (Print), 2006, no. E 73, 016119, str. 016119-1 - 016119-8, graf. prikazi. (ArXiv)
  • BATAGELJ, Vladimir, KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, ZAVERŠNIK, Matjaž. Analyzing the structure of U.S. patents network. V: BATAGELJ, Vladimir (ur.), BOCK, Hans Herman (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.), ŽIBERNA, Aleš (ur.). Data science and classification, (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization). Berlin: Springer, 2006, str. [141]-148.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si