COVID-19 v Sloveniji: od zgodbe o uspehu do katastrofe. Kaj se lahko naučimo?

Datum dogodka: 
sreda, 20. januar 2021 - 14:00
Lokacija predavanja: 
predavanje na daljavo
Predavatelj: 
doc. dr. Rok Blagus

V prvem (spomladanskem) valu pandemije virusa SARS-CoV-2, je bila Slovenija med najmanj prizadetimi državami. Situacija se je drastično poslabšala v drugem (jesenskem) valu. Glede na število umrlih na prebivalca se je Slovenija uvrščala med najbolj prizadete države in to kljub dejstvu, da so bili v drugem valu sprejeti strogi nefarmacevtski ukrepi za zajezitev epidemije. Z verjetnostnim modelom, ki smo ga razvili za potrebe te študije, smo preučevali ali in kako spremembe v mobilnosti prebivalstva ter aktivno sledenje stikom lahko pojasnijo razlike v poteku epidemije med prvim in drugim valom. Pri ocenjevanju modela uporabljamo podatke o številu umrlih bolnikov, številu hospitaliziranih bolnikov, bolnikov na intenzivni negi, itd. (podatki iz Sledilnika), ter dovolimo, da je hitrost prenosa virusa, med drugim, odvisna od sledenja stikom in mobilnosti (podatki iz Google Mobility Reports). Naši rezultati kažejo, da bi bil potek epidemije v drugem valu lahko podoben kot v prvem valu, če bi tudi v drugem valu sprejeli ukrepe v podobni fazi epidemije, kot smo jih v prvem valu. Nasprotno, večje omejevanje mobilnosti in vztrajanje pri enaki časovnici sprejemanja ukrepov, ne bi bilo tako uspešno. Na predavanju bomo podrobno predstavili uporabljene podatke, predlagani model ter ključne rezultate, ki so nam potencialno lahko v pomoč, da se bomo v prihodnje lahko bolj uspešno spopadali z epidemijo.

Povezava na videokonferenco:

Join Zoom Meeting

https://upr-si.zoom.us/j/88209707831?pwd=elRSVXVCWEpjSGxYTllOZG9IL3E2QT09

Meeting ID: 882 0970 7831

Passcode: 144505

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si