Uporaba javno dostopnih podatkov za analizo presežne umrljivosti v 1. valu epidemije COVID-19 v Italiji

Datum dogodka: 
petek, 18. december 2020 - 14:00
Lokacija predavanja: 
predavanje na daljavo
Predavatelj: 
izr. prof. dr. Lara Lusa

Eden ključnih izidov pri oceni dejanskih učinkov epidemije COVID-19 je presežna umrljivost. Kot mero presežne smrtnosti lahko vzamemo enostavno razmerje med pričakovanim in opazovanim številom smrti in zanemarimo vzrok smrti, ki je lahko nenatanko določen ali celo sporen.

Temeljni problem pri uporabi obstoječih metod predstavljajo dostopni podatki, ki so zbrani v agregirani obliki in objavljeni z večmesečnim zamikom. Italijanski statistični urad (Istat) se je odločil za pohitritev postopka objave podatkov med epidemijo, vendar pa so podatki objavljeni na začetku aprila vsebovali samo občine, kjer je bila umrljivost vsaj 20% večja glede istega obdobja v letih 2015-19. Ker ne gre za slučajni vzorec občin, bi bilo relativno tveganje smrti v letu 2020 na združeni ravni močno precenjeno. Metodologijo za analizo na podlagi nepopolnih podatkov smo prilagodili z uporabo teorije permutacijskih testov in identificirali italijanske province s presežno umrljivostjo v primerjavi z istim obdobjem v prejšnjih letih. Konec maja so bili naknadno objavljeni podatki še za vse preostale občine, kar nam je omogočilo neposredno validacijo in evalvacijo naših metod.

Na dopolnjenih podatkih smo uporabili tudi metode, ki so bile predlagane za razvrščanje simbolnih podatkov. Uporaba metodologije je pripomogla k razumevanju različnih trendov, ki so se pojavili tako časovno kot geografsko v širjenju epidemije. Razvrščanje je temeljilo na krivuljah relativnega tveganja za smrt v 13 tednih na ravni provinc; vključeni so bili prebivalce, ki so bili stari vsaj 60 let. Tedenske podatke provinc smo razvrstili v pet skupin. Pri dveh smo opazili zelo visoko ali visoko presežno umrljivost, razlikovali pa sta se tudi glede ocenjenih oblik krivulj (skupno delo z Natašo Kejžar).

Povezava na videokonferenco:

Topic: Biostatisticni center - Lara Lusa's Zoom Meeting
Time: Dec 18, 2020 01:45 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://upr-si.zoom.us/j/86366310191
 

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si