Objavljen članek v Statistics in Medicine z možno uporabo za določanje alarmov pri epidemiji COVID-19

Janez Stare in Nina Ružić Gorenjec sta skupaj z Robinom Hendersonom (Newcastle University) objavila članek z naslovom Random Cancers as Supported by Registry Data v reviji Statistics in Medicine. Članek vpelje metodologijo, preko katere za zaporedje po velikosti urejenih vrednosti določimo zgornjo mejo, do katere je še možno, da imajo vrednosti enako povprečje. Motivacija je bilo določanje deleža rakov, katerih tveganje ni povišano zaradi dednih ali okoljskih dejavnikov (t. i. naključni raki). Druga možnost uporabe se že kaže v določanju alarmov za epidemijo COVID-19 na podlagi deleža potrjeno okuženih izmed testiranih, saj metoda postavi zgornjo mejo za še sprejemljive vrednosti, več o tem si lahko preberete na tej strani.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si