Analiza vsebine poslanstev javnih zdravstvenih zavodov

Datum dogodka: 
ponedeljek, 28. januar 2019 - 10:30
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
izr. prof. Kristijan Breznik, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje

 

Poslanstvo v teoriji opredeljuje namen oziroma smisel obstoja organizacije in je tesno povezano z njenimi vrednotami. Na srečanju bomo predstavili statistične metode, ki smo jih uporabili pri analizi vsebine poslanstev javnih zdravstvenih zavodov (bolnišnic in zdravstvenih domov) Republike Slovenije. S pomočjo rudarjenja besedila smo najprej iz vsebine izluščili ključne besede in jih z uporabo faktorske analize razporedili v dimenzije.

Ključne besede v poslanstvih zdravstvenih zavodov lahko nadalje zapišemo v matriko in na problem gledamo tudi s stališča dvovrstnih omrežij. Z množenjem take matrike in njej transponirane matrike dobimo enovrstno omrežje ključnih besed (z relacijo so-pojavnost v zdravstvenih zavodih) in/ali enovrstno omrežje zdravstvenih zavodov (z relacijo so-pojavnost ključnih besed). Na predavanju bomo predstavili rezultate analize obeh omrežij po uporabi nekaterih naprednih metod za analizo socialnih omrežij, kot je recimo algoritem PathFinder.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si