Statistika v medicini

 

Zaradi prenove podiplomskega študija (ki je sedaj samo doktorski), tega predmeta ni več v programu. Obvestila spodaj so zaradi študentov prejšnjih generacij.

Možnosti komunikacije

- telefon: 543-7770
- elektronska pošta: janez.stare at mf.uni-lj.si ali maja.kunstelj at mf.uni-lj.si

Obveznosti

Študenti so dolžni opraviti domače naloge in seminarsko nalogo.

Domače naloge za šolsko leto 2008/09

1. domača naloga (PDF)
2. domača naloga (PDF)
3. domača naloga (PDF)

Seminarska naloga za šolsko leto 2008/09

seminarska naloga (PDF)

Seminarska naloga za šolsko leto 2007/08

seminarska naloga (PDF)

Možne magistrske ali doktorske teme

seznam možnih tem (PDF)


Vsebino prispeval: Janez Stare
Datum zadnje spremembe: 17.10.2008

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si