Izbrana poglavja iz biostatistike

 

Vsebina predmeta

Analiza preživetja:

 • Temeljna znanja:
  • Krnjenje, krivulja preživetja, trenutno tveganje
  • Regresijski modeli v analizi preživetja
  • Točkasti procesi
 • Specifične metode in poglavja:
  • Metode prileganja
  • Pojasnjena variabilnost
  • Relativno preživetje
  • Linearni model za okrnjene podatke
  • Pseudo-opazovanja
  • Sotveganja in večstanjski modeli

Metode za analizo visokodimenzionalnih podatkov z aplikacijami v bioinformatiki:

 • Temeljna znanja:
  • Statistične značilnosti visokodimenzionalnih podatkov
  • Visokodimenzionalni podatki v biomedicinskih raziskavah.
  • Metode za večkratno testiranje in razvrščanje.
 • Specifične metode in poglavja:
  • Vrste napak pri večkratnem testiranju.
  • Prilagojene in neprilagojene p-vrednosti in nadzor napake prve vrste
  • Multivariatne permutacijske metode
  • Multivariatne razvrščevalne funkcije
  • Ocena napovedne natančnosti.

Načrtovanje in analiza poskusov

 • Temeljna znanja:
  • Vsebinsko pomembni pojmi
  • Osnovne poskusne zasnove: značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti
  • Bolj kompleksne poskusne zasnove: značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti
  • Statistična analiza: parametrični in neparametrični pristopi
  • Posplošeni linearni modeli in njihova uporaba za analizo poskusov
 • Specifične metode in poglavja:
  • Modeliranje: različni pristopi in njihova uporaba
  • Odzivne ploskve

 

Obveznosti

Za priznanje obveznosti iz modulskega predmeta mora študent opraviti naslednje obveznosti:

 1. Izbrati, v dogovoru z izvajalcem predmeta, del snovi iz vsebine predmeta, to je enega od treh sklopov, ki naj bi ga do konca leta obvladal, kar pokaže s tem, da opravi dogovorjene obveznosti (domače naloge ali seminarsko nalogo ali izpit).
 2. Pripraviti predavanje (cca 20 min) iz vsebine predmeta. Takšna predavanja so predstavljena vsem doktorskim študentom 2. letnika, za katere je udeležba obvezna.
 3. Če se predmet izvaja polno ali polovično, mora biti študent prisoten na 70% vseh predavanj.

 

Ostalo

Učni načrt predmeta najdete tukaj.

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si