Zlata plaketa UL 2023 za prof. dr. Majo Pohar Perme

Na Univerzi v Ljubljani se zlate plakete podeljuje posameznikom in skupinam za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani.

https://www.uni-lj.si/tedenuniverze/tedenuniverze_2023/zlata_plaketa/

Delo profesorice je usmerjeno v razvoj statistike v Sloveniji. Kot izvrstna pedagoginja navdušuje študente za statistiko in znanstveno raziskovanje. Je vodilna svetovna strokovnjakinja za analizo preživetja, po njej imenovana metoda je standard pri analizah podatkov registrov rakov. Z zagotavljanjem sodelovanja biostatistikov v raziskavah krepi znanstveno odličnost raziskovalcev v medicini na Univerzi v Ljubljani.

Na sliki so predstavniki in dobitniki zlate plakete 2023 z Medicinske fakultete: (od leve proti desni) prof. dr. Zvezdan Pirtošek (prejemnik zlate plakete), prof. dr. Janja Jan (prodekanja UL MF), prof. dr. Maja Pohar Perme (prejemnica zlate plakete), prof. dr. Maja Ovsenik (članica komisije UL za podeljevanje priznanj), izr. prof. dr. Boris Gašpirc (prejemnik zlate plakete)

Čestitamo za nagrado!

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si