Strokovno srečanje Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva, Zreče

Na strokovnem srečanju "Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva", ki je v organizaciji SDMI, potekalo 9. in 10. novembra 2023 v Zrečah, so aktivno sodelovali tudi naslednji sodelavci IBMI:

  • doc. dr. Brane Leskošek kot član programskega in organizacijskega odbora kongresa, kot vodja Okrogle mize o aktualnih izzivih digitalizacije v zdravstvu ter kot vodja sekcije Uporaba raziskovalne infrastrukture ELIXIR Slovenija in soavtor dveh prispevkov
  • Nadja Žlender kot članica organizacijskega odbora kongresa in soavtorica dveh prispevkov
  • znan. sod. dr. Polonca Ferk in asist. dr. Marko Vidak kot soavtorja dveh prispevkov
  • asist. razisk. Jan Gojznikar in Katja Črnec kot soavtorja enega prispevka

Na dogodku so se v sklopu sekcije Uporaba raziskovalne infrastrukture ELIXIR Slovenija predstavili s prispevki:

  • HPC raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI z orodji in storitvami za upravljanje podatkov v okviru mreže VETLAB: praktičen primer sodelovanja med ELIXIR-SI in IAEA
  • Storitve ELIXIR Slovenija na področju izdelave načrtov za upravljanje s podatki – DSW in DMP Online

ter sodelovali na okrogli mizi o aktualnih izzivih digitalizacije v zdravstvu.

Več informacij o srečanju, njegovi vsebini in zaključkih si lahko ogledate tukaj.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si