Mesto za mladega raziskovalca na Onkološkem inštitutu v sodelovanju z IBMI

Na Onkološkem inštitutu je objavljeno delovno mesto mladega raziskovalca pri prof. dr. Vesni Zadnik. Gre za mesto s področja onkološke epidemiologije, izbrani kandidat bo vpisal doktorski študij biostatistike in bo tesno sodeloval z UL MF, Inštitutom za biostatistiko in medicinsko informatiko.
Rok za oddajo popolnih vlog je petek, 28. 4. 2023. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, lahko pa se oddajo tudi osebno v Kadrovsko službo Onkološkega inštituta do dne, 28. 4. 2023, do 14. ure.

VEČ:

Mentor: prof. dr. Vesna Zadnik, vzadnik@onko-i.si

Raziskovalno področje menotrja: onkološka epidemiologija

Ustanova: Onkološki inštitut Ljubljana, sektor Epidemiologija in register raka                            

Raziskovalno področje po ARRS: 3.08 Javno zdravstvo

Opis raziskovalnega dela mladega raziskovalca: Raziskovanje bo potekalo v okviru projekta P3-0429 SLORApro: Slovenski raziskovalni program za celostno obravnavo raka. V svojem raziskovalnem delu se bo kandidat naslonil na podatke Registra raka RS, vključil pa se bo tudi v razvoj in nadgradnjo obstoječe metodologije za zbiranje in obdelavo populacijskih podatkov onkoloških bolnikov (povezovanje epidemioloških podatkov z genetskimi in tkivnimi bankami). Ožje področje raziskovalnega dela bo razvoj in uvajanje sodobnih metod s področja onkološke genetske epidemiologije v slovenski prostor. Od kandidata se pričakuje, da bo izobraževanje nadaljeval na doktorskem študiju biostatistike, del svojega raziskovalnega dela pa opravil v okviru naše raziskovalne skupine, ki deluje na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko. Mladi raziskovalec bo  sodeloval tudi z vodilnimi raziskovalci svojega delovnega področja v tujini, s katerimi je naša raziskovalna skupina tudi sicer v tesnih stikih. Kandidati morajo imeti interes za raziskovanje v epidemiologiji, priporočeni so dobri temelji s področja biologije človeka in matematike/statistike, poznavanje modernih informacijskih tehnologij in programiranja ter solidno znanje angleškega jezika.

 

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si