Percepcija (i)regularnosti v glasbi

Datum dogodka: 
petek, 20. januar 2023 - 12:00
Predavatelj: 
dr. Lorena Mihelač, ŠC Novo mesto, SGLVŠ
V prvem delu predavanja je poudarek najprej na splošni terminologiji, kaj je regularno oz. iregularno. Predavanje nadalje povzema pomen ugotavljanja/odkrivanja (i)regularnosti v vsakdanjem življenju in na različnih življenjskih področjih, med ostalim v naravi, znanosti (biologiji, medicini, kemiji, ...) in umetnosti. Zaznavanje ponavljajočih struktur (vzorcev) se je pokazalo kot pomembno, ker vpliva na naše razumevanje sveta, lahko pa tudi na naše preživetje. 
 
V drugem delu predavanja je poudarek na percepciji (i)regularnosti v glasbi. Formalno gledano, regularnost predstavlja razred konfiguracij, ki jih opazovalec opazi oz. prepozna  ko se pojavi. V glasbi se regularnost doživlja kot močno strukturirana 'tekstura' s prevladujočimi periodičnimi vzorci in močnimi relacijami med vzorci, kjer so glasbene ideje urejene v obliki, ki jo človeški um razume. Nasprotno pa se iregularnost pojavi pri nestrukturiranem ali šibko strukturiranem glasbenem delu, kjer je razmerje med vzorci le redko zaznati, užitek pri poslušanju glasbe pa je zmanjšan zaradi velikega miselnega napora, ki je potreben za obdelavo glasbene vsebine, polne novosti.
 
Na tretjem delu predavanja so  predstavljeni rezultati, pridobljeni v nedavni raziskavi »A Computational Approach to the Detection and Prediction of (Ir)Regularity in Children's Folk Songs" (Mihelač et al., 2022), v katerem so avtorji preučevali (i)regularnost glasbene strukture v 736 enoglasnih otroških ljudskih pesmi iz 22 evropskih držav. S simulacijo in detekcijo (i)regularnosti z IDyOM-om (računalniški model človeške melodične napovedi višine) in lastnim algoritmom Ir_Reg (ki razvršča melodije glede na pravilnost njihove glasbene strukture) je bila ugotovljena odsotnost pravilne strukture v otroških ljudskih pesmih v Veliki Britaniji, Norveški in Švici. Te ugotovitve so bile presenetljive, saj velja, da so otroške ljudske pesmi preproste in pravilne v strukturi. Prihodnja raziskava o (i)regularnosti bi lahko bila usmerjena tudi na druge glasbene žanre in razjasnila, kateri vzorci in v katerih okoliščinah se dojemajo kot kaotični/nerazumljivi v glasbeni strukturi.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si