Zlata plaketa Univerze v Ljubljani 2021

Ekipa statistikov IBMI je prejela Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za sodelovanje pri projektu Sledilnik COVID-19, v imenu ekipe je nagrado prejela prof. Maja Pohar Perme. Naši kolegi so se intenzivno vključili v razvoj znanosti na področju epidemioloških modelov ter svoje znanje in razvito metodologijo uporabili za dnevno modeliranje in izboljšanje razumevanja razvoja epidemije v Sloveniji. Svoje modele in izsledke so javnosti predstavljali preko skupine Sledilnik COVID-19.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si