Soavtorstvo IBMI pri enem najodličnejših dosežkov UL v letu 2021

Univerza v Ljubljani je med deset najodličnejših dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2021 izbrala tudi dosežek Medicinske fakultete »Novo napredno celično zdravilo za imunoterapijo raka prostate«. Pri članku, kjer je bil dosežek objavljen, je sodelovala pri statistiki tudi sodelavka z IBMI. Čestitamo!

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si