Objava znanstvenega članka v reviji Life

V znanstveni reviji Life je bil objavljen znanstveni članek COVID-19 in Slovenia, from a Success Story to Disaster: What Lessons Can Be Learned?, na podlagi katerega je bil napisan tudi v slovenski javnosti precej odmeven poljudni članek  Od zgodbe o uspehu do katastrofe: Kaj se lahko iz tega naučimo?. Avtorji članka: Nina Ružić-Gorenjec, Nataša Kejžar, Damjan Manevski, Maja Pohar Perme, Bor Vratanar in Rok Blagus.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si