Regularizacija kanonične korelacijske analize z omejitvami

Datum dogodka: 
četrtek, 26. november 2020 - 12:00
Lokacija predavanja: 
predavanje na daljavo
Predavatelj: 
asist. dr. Emil Polajnar

Kanonične korelacijske metode sestavljajo družino statističnih metod. Klasična kanonična korelacijska analiza proučuje linearno povezanost med dvema množicama spremenljivk, medtem ko nadgradnje osnovne metode omogočajo tudi druge vrste analiz. Opisali bomo dve vrsti nadgradenj, in sicer kanonično korelacijsko analizo z nenegativnimi omejitvami in jedrno kanonično korelacijsko analizo z nenegativnimi omejitvami. Standardni postopek reševanja temelji na reševanju problema lastnih vrednosti. Zaradi eksponentne časovne zahtevnosti postopka so že problemi z nekaj deset spremenljivkami praktično nerešljivi v razumnem času. Na predavanju bo predstavljen alternativni pristop, ki nam omogoča, da lahko v razumnem času poiščemo kanonične rešitve za probleme z več deset tisoč spremenljivkami. Kot primer bo prikazan problem medjezičnega iskanja informacij.

Povezava na videokonferenco:

Topic: IBMI predavanje (nov 26)
Time: Nov 26, 2020 12:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://uni-lj-si.zoom.us/j/92726738578?pwd=amc2WUsrSWlYcE5mcDVmRjBCVzFsdz09

Meeting ID: 927 2673 8578
Passcode: ibmi

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si