Objavljeni članki o virusu SARS-CoV-2

  • Članek o metodologiji, ki jo na inštitutu uporabljamo za napovedovanje epidemije COVID-19 in ocenjevanje stopnje reprodukcije virusa SARS-CoV-2, je objavljen v reviji Mathematical Biosciences in je dostopen tukaj.
  • Članek o oceni uspešnosti ukrepov in števila okuženih v populaciji v prvem valu epidemije je objavljen v Zdravniškem vestniku in je dostopen tukaj.

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si