Med najodličnejšimi dosežki leta 2019 na MF kar dva z IBMI

Članek iz Journal of Statistical Software prof. Maje Pohar Perme in dr. Klemna Pavliča je bil izbran za enega treh najodličnejših dosežkov na MF v letu 2019 (in izbran v izbor na Svečani akademiji Univerze v Ljubljani), dodatno je bil omenjen članek v soavtorstvu Braneta Leskoška iz Nature Reviews, Genetics.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si