Artificial intelligence methods in digital forensics

Datum dogodka: 
petek, 15. november 2019 - 12:30
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
prof.dr. Andreja Tepavčević, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia

Aims, activities and some preliminary results of COST Action CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices DigForASP, will be presented.

Digital forensics deals with digital evidence recovery and exploitation in order to solve criminal cases using sophisticated methods, examining fragmented incomplete knowledge, and reconstructing and aggregating complex scenarios. There is no established methodology for digital evidence analysis. This COST Action explore potential of the application of artificial intelligence and automated reasoning in the Digital Forensics field, in particular, in the evidence analysis phase, where evidence about possible crimes, collected from various electronic devices, are investigated in order to reconstruct possible events, event sequences and scenarios related to a crime.

Some preliminary ideas about potentials of fuzzy measure in forensics metadata analysis will be presented.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si