Metodološki izzivi merjenja inovacijskih aktivnosti mikro podjetij

Datum dogodka: 
torek, 29. oktober 2019 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE

Slovenija velja za regijo, ki zaostaja za inovacijami, kar je še posebej opazno v gozdno-lesni verigi. Hkrati pa v okviru slovenske strategije pametne specializacije poudarjajo, da ima ta panoga velik potencial za rast. Da bi lahko kar najbolje izkoristili inovacijski potencial gozdno-lesne verige, moramo najprej poglobljeno razumeti obstoječe inovacijske dejavnosti in razloge za njihovo pomanjkanje. Medtem ko je o inovacijskih dejavnostih malih, srednjih in velikih podjetij na voljo veliko literature, je o mikro podjetjih (tj. podjetjih z manj kot 10 zaposlenimi) zelo malo znanega, kar je verjetno posledica pomanjkanja podatkov. Na ravni EU podatke o inovacijskih dejavnostih zbira Eurostatova anketa o inovacijskih dejavnostih v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih (Community Innovation Survey, CIS), ki se vsaki dve leti izvaja od leta 2006. Vendar raziskava vključuje samo podjetja z 10 ali več zaposlenimi.

Ker mikro podjetja predstavljajo več kot 90 % podjetij v slovenski gozdno-lesni verigi, so za ustrezno razumevanje inovativnosti v tem sektorju nujni podatki o njihovih inovacijskih dejavnostih. Zato smo izvedli lastno raziskavo tržnih in inovacijskih dejavnosti slovenskih podjetij v tem sektorju, pri čemer smo zajeli podjetja vseh velikosti. Kot vzorčni okvir smo uporabili poslovni register Bizi.si – glede na majhno pričakovano stopnjo odziva smo se odločili vključiti celotno populacijo. Razvili smo krajši vprašalnik, ki temelji na instrumentu CIS, in ga poslali 7123 podjetjem v gozdno-lesni verigi, pri čemer smo jim ponudili možnost odgovora bodisi na papirju bodisi na spletu. Podjetjem v pohištveni in lesnopredelovalni industriji smo poslali tudi drugo pismo in v teh dveh sektorjih dosegli več kot 7-odstotno stopnjo odgovora. V predavanju predstavim metodološke izzive raziskovanja mikro podjetij in izračune pristranskosti, do katere pride, če mikro podjetij v raziskavah ne upoštevamo.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si