Odkrivanje zakonitosti z analizo strokovne literature (Literature-based Discovery - LBD)

Datum dogodka: 
sreda, 13. februar 2019 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
dr. Dimitar Hristovski, IBMI MF, UL

Namen odkrivanja zakonitosti z analizo strokovne literature (angl. literature-based discovery (LBD)) je generiranje raziskovalnih domnev na osnovi strokovne literature ter drugih virov znanja. Čeprav je LBD splošno uporabna raziskovalna metodologija, je bilo največ raziskav doslej narejenih prav na področju biomedicine. Z LBD se na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko ukvarjamo že dolgo. Ob tem smo razvili mednarodno odmevni orodji: BITOLA (http://bitola.mf.uni-lj.si) in SemBT (http://sembt.mf.uni-lj.si). Na predavanju bomo naredili pregled naših dosedanjih raziskovalnih dosežkov ter trenutnih prizadevanj za izboljšanje obstoječih metod. Omenili bomo aplikativna področja na katerih se je LBD doslej najpogosteje uporabljal, npr. iskanje novih načinov zdravljenja, iskanje genov kandidatov, pojasnjevanje neželenih učinkov zdravil, priporočanje raziskovalnega sodelovanja, interpretacija rezultatov DNA mikromrež ter sekvenciranja nove generacije (angl. next-generation sequencing). Pomembno sporočilo predavanja je predstaviti orodja za LBD raziskovalcem s področja biomedicine kot pomoč pri njihovem raziskovalnem delu; orodja so namreč tista, ki predlagajo raziskovalne hipoteze, raziskovalci pa ovrednotijo smiselnost in uporabnost postavljenih domnev.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si