Kreativna statistika v "slovenski proticepilski bibliji"

Člani projekta Imuno, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije, so v reviji Mladina (marec 2018) objavili prispevek

Laži in zavajanja v slovenski proticepilski bibliji

Zbira člankov sistematično analizira 10 napačnih trditev, ki jih v svoji knjigi Ideološki konstrukti o cepljenju navaja avtorica Mateja Černič.

Pri trditvi "o (ne)zmanjšanju umrljivosti zaradi ošpic" (podnaslov Kreativna statistika) je sodelovala tudi dr. Maja Pohar Perme.
 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si