Sprehod po krogih znanstvenega pekla in pot iz njega

Datum dogodka: 
petek, 16. februar 2018 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
Andraž Matkovič, mag. psih.

Nedavne raziskave so pokazale, da je veliko raziskav na področju psihologije in drugih znanosti slabo ponovljivih. Govorili bomo o grehih znanstvenikov, ki privedejo do težav v znanosti: p-hacking, pristrano objavljanje, post-hoc sklepanje idr. Nato se bomo osredotočili na razliko med eksploratornimi in konfirmatornimi analizami, ki je osnova za preprosto metodo zmanjševanja prej navedenih težav: preregistracijo. Predstavljeni bodo praktični vidiki preregistracije (kako se preregistrirati, kdaj klasična preregistracija ni možna in kaj narediti v takih primerih) in trenutni podatki o njeni učinkovitosti. Na kratko bodo predstavljeni tudi drugi načini zmanjševanja težav s ponovljivostjo v znanosti (odprta znanost, izboljšave v recenziranju, kultura replikacij).

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si