Primerjava metod razvrščanja znanstvenih publikacij na podlagi sklicevanj

Datum dogodka: 
sreda, 29. marec 2017 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc. dr. Lovro Šubelj
Obstaja obsežna literatura na temo razbitij grafov in odkrivanja skupnosti v omrežjih. Ta literatura proučuje metode razvrščanja vozlišč omrežja v skupine ali gruče tako, da so vozlišča posamezne skupine razmeroma močno povezana med seboj. Vendar pa literatura ne podaja jasnega odgovora katere metode se najbolje obnesejo v praksi.
 
V tem predavanju primerjamo metode razvrščanja v specifičnem primeru. Zanima nas razvrščanje znanstvenih publikacij v skupine na podlagi neposrednih sklicevanj ter pričakujemo, da vsaka skupina predstavlja množico publikacij, ki so med seboj tematsko povezane. V ta namen primerjamo učinkovitost metod razvrščanja nad omrežji sklicevanj zbranimi iz bibliografske baze Web of Science.
 
Najprej izvedemo direktno primerjavo razvrstitev dobljenih z uporabo različnih metod. Izkaže se, da je kljub velikemu številu obravnavanih metod le-te moč razdeliti v zgolj manjše število resnično različnih razredov. Nato primerjamo standardne statistične lastnosti razvrščanj s poudarkom na lastnostih, ki so posebnega pomena v primeru omrežij sklicevanj med publikacijami. Nazadnje z namenom globljega razumevanja razlik med metodami opravimo tudi ekspertno oceno razvrščanj publikacij na področju Library & information science.
 
Ker se nobena od obravnavanih metod razvrščanja ne obnese popolnoma zadovoljivo po vseh želenih kriterijih, predstavimo prednosti in slabosti različnih metod ter izpostavimo metode, ki predstavljajo razumen kompromis med različnimi kriteriji.
 
Skupno delo z Neesom Janom van Eckom in Ludom Waltmanom iz Univerze Leiden.
Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si