Prosto mesto mladega raziskovalca

IBMI ima prosto mesto mladega raziskovalca - zaposlitev se predvidoma začne decembra  2015 in traja 4 leta. Od kandidata se pričakuje, da v letu 2015/16 vpiše  doktorski študij Statistika in se pod mentorstvom izr. prof. dr. Lare Lusa  vključi v raziskovalno delo naše programske skupine - Metodologija za analizo podatkov v medicini. Prednost imajo kandidati z več matematične  izobrazbe, z veseljem do programiranja in zanimanjem za uporabne vede.

Informacije pri Lari Lusa,  tel. 01 543 77 79 ali Lara.Lusa at mf.uni-lj.si

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si