Projekt ELIXIR-EXCELERATE za vede o življenju

Evropska infrastruktura ELIXIR (www.elixir-europe.org) je za projekt ELIXIR-EXCELERATE pridobila €19 milijonov sredstev EU za pospešitev uvedbe Evropske infrastrukture za vede o življenju v naslednjih 4 letih. Pri projektu bo aktivno sodelovalo vozlišče ELIXIR Slovenija preko Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta, IBMI in CFGBC) v delovnem sklopu Usposabljanje (vodimo nalogo e-učenje) in delovnem sklopu Krepitev zmogljivosti (sovodje) ter preko Nacionalnega inštituta za biologijo v delovnem sklopu Integracija genomskih in fenotipskih podatkov za poljedelske in gozdne rastline - primer uporabe.

Več na:

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si