Potrjen projekt Artemida

V 1. fazi financiranja je Evropska komisija potrdila projekt Artemida (H2020 razpis WIDESPREAD-2014-1 TEAMING) - Center odličnosti za translacijsko medicino, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani (Medicinska fakulteta). Delovni sklop Upravljanje s podatki vodijo sodelavci vozlišča ELIXIR Slovenija, kjer sodelujejo tudi bio(medicinski) informatiki IBMI. Prva faza se bo začela izvajati 1. junija 2015. Več na http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/258

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si