Središče za Zdravje na daljavo in eUčenje (ZeUS)

V okviru IBMI je bilo ustanovljeno Središče za Zdravje na daljavo in eUčenje (ZeUS). Središče je zadolženo za koordinacijo strokovnih in raziskovalnih aktivnosti na področju zdravja na daljavo, telemedicine in e-učenja. Sodelavci središča razvijajo in vzdržujejo spletno učilnico ULMF (pouk.mf.uni-lj.si). Podrobnejše informacije in novice bodo objavljene na spletišču IBMI.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si