Nove habilitacije na IBMI

V zadnjih nekaj mesecih so bile na IBMI tri nove habilitacije: izredni profesorici sta postali Maja Pohar Perme in Lara Lusa, docentka pa Nataša Kejžar. Poleg tega je na Primorski univerzi postal izredni profesor član naše programske skupine Gaj Vidmar. Ob prof. Staretu in doc. Blagusu je tako sedaj na inštitutu šest oseb z učiteljskimi nazivi.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si