Uvrščanje visoko-razsežnih neuravnoteženih podatkov

Datum dogodka: 
torek, 20. marec 2012 - 17:30
Predavatelj: 
dr. Rok Blagus, Univerza v Ljubljani

 Z visoko-razsežnimi tehnologijami, kot so denimo mikromreže, lahko merimo na tisoče ali celo na deset tisoče spremenljivk. Običajno je število enot, ki so vključene v tovrstne študije, zelo majhno in precej manjše od števila spremenljivk, zato takim podatkom pravimo visoko-razsežni. Tovrstne podatke se pogosto uporablja za uvrščanje; na primer, enote bi na podlagi podatkov o genski izraženosti radi uvrstili v enega od v naprej definiranih razredov.

Predstavil bom, kako na rezultate uvrščanja visoko-razsežnih podatkov vpliva neuravnoteženost podatkov. O neuravnoteženosti podatkov govorimo, ko je število enot v posameznem razredu različno. Predstavil bom tudi nekatere popularne pristope za reševanje problema neuravnoteženih podatkov in pojasnil, kaj so njihove prednosti in pomanjkljivosti.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si