Uporaba lokalne opisne statistike pri segmentaciji magnetno resonančnih slik možganov

Datum dogodka: 
torek, 14. februar 2012 - 17:30
Predavatelj: 
dr. Andrej Vovk, Univerza v Ljubljani

Osnovna naloga slikanja z MR je razmejevanje tkiv in nato analiza odstopanja od normalnosti. Kljub navidezni enostavnosti razmejevanja je razvoj segmentacijskih algoritmov zaradi napak snemanja in različnosti normalnih struktur možganov, zelo aktivno področje. Najboljše rezultate dajejo metode, ki z uporabo predhodno izračunanih anatomskih atlasov, zagotavljajo apriori informacije o prostorski razporeditvi vrst tkiv. Toda pri teh metodah je potrebna poravnava atlasov, ki so izračunani kot povprečje več zdravih možganov. Proces poravnave pa je zopet občutljiv tako na napake snemanja kot na ujemanje normalnih struktur možganov.

Opisal bom pristop generiranja atlasov verjetnosti tkiv, ki informacijo o prostorski razporeditvi tkiv normalnih možganov uporabi preko lokalnih opisnih statistik. S tem proces poravnave ni potreben.

Priponke: 
Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si