Sposobnost tehnološkega procesa, da ostaja znotraj tolerančnih mej

Datum dogodka: 
torek, 17. januar 2012 - 17:30
Predavatelj: 
prof.dr. Gregor Dolinar Univerza v Ljubljani

V okviru predavanja bomo opisali, kako se soočiti z zahtevo po čim manjši variabilnosti procesa, in predstavili nekatere kazalnike, s katerimi merimo sposobnost procesa, da ostaja znotraj tolerančnih mej.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si