Temelji biostatistike v raziskovalnem delu

Zaradi prenove podiplomskega študija (ki je sedaj samo doktorski), tega predmeta ni več v programu. Obvestila spodaj so zaradi študentov prejšnjih generacij.

Vsebina predmeta in literatura

Pregled vsebin (PDF)

Izpit

Vsi roki so skupni z dodiplomskim predmetom Biomedicinska informatika! Za te roke je obvezna prijava v tajništvu IBMI!

Vse kandidate opozarjamo, da pri podiplomskih predmetih (ki so izbirni!) izpitov, opravljenih drugje, ne priznavamo!

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si